Tuesday, September 6, 2011

Robert toot-tone really puts the fun in body function

Beta tidak mahu bercerita lebih akan tetapi adalah disyorkan untuk ahlul2 supaya memiliki satu set perkakasan hidup ini untuk kebahagiaan diri sendiri (bukan orang lain). Adalah diingatkan bahawa ahlul2 berhak menolak permintaan rakan2 untuk berkongsi alat ini demi tidak mencemarkan ekosistem semulajadi rimba tanpa harimau anda.

No comments: